Datorer och digitala arbetssätt föråldras i allt snabbare takt. Så även sätten att leverera digitalt material till en servicebyrå. Disketter, SyQuest-skivor, Zip- och Jaz-skivor ersattes av CD och DVD. Idag leveras 90% av materialet som kommer till oss via ftp-server. CD- och DVD-skivor dyker fortfarande upp med posten, och en liten del levereras via e-post.

De digitala vägar som finns att lämna material på listar vi här, och vi hoppas att inom kort även kunna ta emot material direkt här på vår hemsida. Men tills vidare finns följande metoder:

ftp-server: ftp.grafiskapunkten.se - användarnamn: gp, lösenord: gp Mac-användare behöver en ftp-client. Det hittar du här.

e-post: rip@grafiskapunkten.se

sprend: En kostnadsfri service på internet. Använd vår e-postadress som mottagare rip@grafiskapunkten.se

e-budet: En annan kostnadsfri service på internet. Använd även här vår e-postadress som mottager rip@grafiskapunkten.se

Naturligtvis fungerar det fortfarande att skicka CD- och DVD-skivor med post.

filer