För att få optimalt tryck, med rätt mängd färg i bilder och tonplattor, har vi tagit fram ICC-profiler som är anpassade efter våra tryckpressar. Självklart ska inte ICC-profiler påverka resultat och utseende i bilder. Profilernas uppgift är att se till att färgmängden avpassas på ett korrekt sätt för att resultatet ska bli perfekt.

Därför är det viktigt att våra ICC-profiler används, för att trycksakerna ska bli precis så bra som du vill att de ska bli.

Vi har satt samman två paket med det vi tror du behöver för att komma till rätt tryckresultat. Paketen innehåller ICC-profil, joboption-fil (för Adobe Acrobat och InDesign bland annat), csf-fil (för Adobe Photoshop). Det finns ett paket för bestruket papper och ett paket för obestruket. De finns att ladda ner här packade som zip eller stuffit-fil.

Grafiska_Punkten_bestruket - stuffit

Grafiska_Punkten_obstruket - stuffit

Grafiska_Punkten_bestruket - zip

Grafiska_Punkten_obestruket - zip

Färgkistor