Som tur är, så är det inte ofta det händer. Men ibland går det så långt som till tryckning innan ett problem eller ett fel upptäcks. Vi föredrar därför att alltid skicka plotterkopia (utskrift) eller digitalt provtryck på det vi ska trycka. Ibland räcker dock inte tiden till och våra kunder kan föredra att se en pdf-fil som slutkorrektur. Men det kan innebära att man missar vissa fatala felaktigheter.

"Brödtext" i felaktig färg: När man levererar pdf-filer från word, eller om man monterar text från ordbehandlingsprogram i layoutprogram, kan texten ibland bli sparad som rgb-svart. Detta innebär att den trycks i en fyrfärgsseparerad svart färg, med passningsproblem som följd.

Övertrycksproblem: I vissa sammanhang (framför allt i QuarkXPress och i monterade Illustrator-filer) kan problem uppstå med "övertryckning" av fel färg. Detta innebär att underliggande färg syns igenom det som finns på sidan. Det innebär att text och illustrationer kan få fel färg, eller helt försvinna. För att se detta på en pdf-fil måste Acrobat (exchange) ställas in för att "förhandsvisa övertryck" vilket du hittar under Avanserade verktyg.

RGB-bilder: RGB-bilder är ett problem som vi numera lätt kan åtgärda, men det innebär att du som kund inte har kontroll över hur bilden kommer att bli i tryck, utan konverteringen sker med ett standardvärde och med hjälp av våra ICC-profiler. Detta problem elimineras naturligtvis om du själv sparar filerna med våra ICC-profiler som grund.

TILLBAKA

tryckare